Буква по буква збор

Другаруваме со книгата преку креативни активности.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: