Дневни активности

*Вреди да се штеди
*Halloween
*Светски ден на штедење

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: