Детски ликовен центар

Радост и насмевки за освоените места на децата од нашата градинка, на ликовната изложба организирана од Детскиот ликовен центар, Скопје. Беа доделени дипломи за прекрасните цртежи, по повод одбележување на државниот празник, 11 Октомври.