Проект „Здрава храна“

Групата Мечиња од објект Карпош 4 на тема „Во сите бои здрава храна, на пазар тетка Душка ја дава“ како дел од проектот „Здрава храна“ во месецот октомври преку интересни активности имаа за цел да го препознаат и класифицираат зеленчукот и овошјето и да се воведат на здрав начин на исхрана.