Проект „Природата ги прави децата посреќни“

Во месец октомври групата Пчелки од објектот Карпош 3 во склоп на проектот „Природата ги прави децата посреќни“ спроведоа интересни активности: „Малите извидници ја истражуваат природата“, „Лов на природата“ и „Моите емоции“ се со цел да се поттикне интересот и љубовта на децата кон природата, како и да се поттикне креативноста и љубопитноста. Активноста за емоциите беше спроведена во соработка со психологот на градинката.

Фотографиите и видеата можете да ги погледнете на следниот линк: