13то Ноемвриска прошетка

Вардар носи радост
И желби еден тон.
Јас го сакам Скопје,
Тој е живот мој!
По повод роденденот на градот Скопје дечињата од големите групи „Јаболчиња“ и „Пчелки“ од објектот Карпош 3, направија прошетка низ градот Скопје.