Верверичка мала

Есен е... ни доцна, ни рана. Падна веќе и првата слана. Верверичката на гранка седи,
од есенските дарови зимница реди. Шишарки, желади, лешници - шумски плодови, нели?