Шумски животни

Едно мало еже
Пештерата на баба Меца

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: