Град од кутии

 
#едуиноигратон
#активност2
#градодкутии
Возрасна група од 5-6