Есенски лисја

„Еден жолт лист во воздухот лета,
два се портакалови во венчето на Цвета.
Три есенски листа во кафена боја,
на гранката стојат и денови бројат“.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: