Куклена претстава

Интересна куклена претстава во објектот Карпош 4, „Ежето Боцко и неговите пријатели“ со која ја испративме есента. Претставата беше подготвена и реализирана од воспитниот тим на нашата градинката.