Меѓународен ден на лица со попреченост

Го одбележавме Меѓународниот ден на лица со попреченост, низ различни игри и едукативни активности, со кои децата имаа можност да ја разберат и прифатат различноста помеѓу секој од нас.
Сите деца имаат еднакви права.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: