Часовник

“Тик так, тик так брои не застанува
Тик так, тик так време кажува
Тик так, тик так вредно тој повторува
Тика така тика часовник се вика“

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: