Награда 13 Ноември

Дипломи за децата од нашата градинка кои со ликовни творби учествуваа на „Меѓународна ликовна изложба за деца и младинци“ по повод одбележување на 13 Ноември, ден на ослободување на град Скопје. Изложбата беше организирана од Детски ликовен центар - Градско здружение на ликовни педагози Скопје.