Дневни активности

Пиратите и скриеното богатство
Чорапите на Дедо Медо

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: