Суниленс

Децата во нашата градинка се запознаа со проектот “Учиме за собирање и рециклирање на отпадни масла за јадење“. Преку запознавање со видови масла за јадење, експерименти на мешање на масло и вода, како и правилно и неправилно собирање на отпадни масла преку работни листови со ликот на Петко, успешно е завршена првата работилница од овој еко проект, за градење на еколошки вредности кај нашите деца.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: