Морски свет

Децата од групата Јаболчиња од објектот Карпош 3 преку интересни активности од проектот „Подводни изненадувања“ се запознаа со морскиот свет. Целта на активностите е децата да развиваат интерес за користење книга или сликовница, како и да се поттикнат во пројавување на иницијативи и интерес за нови знаења.