Зимница и тиква - она што баба најдобро го прави

Во месец ноември, децата од групата Зајчиња објектот Карпош 4 во рамките на проектот „Традицијата во РСМ - храна и обичаи“ преку интерактивни активности се поттикнаа на интерес за запознавање на обичаите, традицијата и културата, како и збогатување на детскиот емотивен свет.

Фотографиите и видеото можете да ги погледнете на следниот линк: