Пријателите од шумата

Децата од групата Пчелки од објектот Карпош 3 во склоп на проектот „Природата ги прави децата посреќни“, во месец ноември, со употреба на различни природни материјали се поттикнаа на разни видови на креативност, но и се поттикнаа на заедничка и тимска работа.