Дневни активности

Календар на природата
Зимска облека
Игри за концентрација

Фотографиите и видеата можете да ги погледнете на следниот линк: