Интернационална обука

Прекрасно искуство и размена на знаења на дел од воспитниот тим кој присуствуваше на конференцијата „Доживување и разбирање на просторот низ искуства на децата и возрасните во воспитно образовниот процес“. Конференцијата беше организирана од Сојузот на воспитувачи на Србија, одржан на Тара, Србија.