Благодарност

Почитувани родители,
Голема Благодарност до Вас за креативните изработки кои го направија прекрасен нашиот Новогодишен базар, а со кој се почувствува новогодишната магија во дворот на нашата градинка. Благодарност за вашата хуманост и донираните средства, кои ќе бидат наменети за оние на кои им се најмногу потребни.