Дневни активности

Топла зимска облека
Девојчето и дванаесетте месеци

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: