Децата се наша иднина, а желбите нека им бидат реалност!

Им благодариме на сите кои земаа учество во оваа изложба проследена со ликовна работилница;
ЈУОДГ „Пролет“, ЈУОДГ „Мајски Цвет“, ЈУОДГ „Распеана младост“ од Општина Карпош, кои не подржаа и беа дел од оваа изложба и креативна работилница.
Благодарност до МОТОЦЕНТАР и ЕДУКАМАК кои ни помогнаа во реализацијата, секој на свој начин.
Според три члената комисија наградени се 4 ликовни дела:
Ева Наков, 5 години – ЈУОДГ „Распеана младост“
Теодора Филиповска, 5 години – ЈУОДГ „Мајски Цвет“
Ема Митева, 5 години – ЈУОДГ „Пролет“
Марија Степаноска, 5 години – ЈУОДГ „Орце Николов“

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: