Новогодишни честитки

Интересни и креативни новогодишни честитки, исполнети со безброј желби, изработени од децата, како дел од денешните активности.