Погоди што допираш и погоди што слушаме?

Во рамките на проектот „Детето и игрите“ групата Мечиња од објект Карпош 3, во месец декември, преку дидактички игри го збогатија перцептивното искуство и ги изострија своите сетила преку осознавање на својствата на предметите.