Традицијата

Народна носија традиција стара,
да се исткае и извезе многу труд бара

Децата од групата Зајчиња од објект Карпош 4 во рамките на проектот „Традицијата во РСМ-храна и обичаи“, во месец декември, се запознаа со народните носии, изработката и изгледот, со тоа како се облекувале некогаш, а како денес, се запознаа со традиционалниот вез, шарите, ткаењето и везењето.

Фотографиите и видеото можете да ги погледнете на следниот линк: