Магични светла

Во рамките на проектот „Истражуваме и откриваме - истражувачки игри во градинката“ децата од групата Бубамари од објект Карпош 4 во месецот декември преку експерименти со светлина и вода се оспособуваа за користење на истражувањето и набљудувањето како средство за откривање и учење.