Мојата омилена планета

Децата од групата Пеперутки од објект Карпош 2 во месец декември преку креативни активности во рамките на проектот „Сонце и сончев систем“ се оспособуваа да ги одредуваат и препознаваат временските релации, како и за систематизирање и поврзување на стекнатите знаења.

Фотографиите и видеото можете да ги погледнете на следниот линк: