Новогодишни украси создадени од природата

Децата од групата Пчелки од објектот Карпош 3 во склоп на проектот „Природата ги прави децата посреќни“, во месец декември, преку креативни активности се оспособуваа за користење на различни материјали и други достапни ресурси за ликовно изразување на сопствените креативни идеи.