Зимска бајка

Зимата ги носи децата во морето на среќата, а снегот станува вистинска причина за радост.