Забавни и креативни активности

Забавни и креативни активности во нашата градинка, кои ја поттикнаа љубопитноста на децата и го исполнија прекрасно поминатиот ден.