Дневни активности

Истражувања, стекнување на нови искуства и изработка на многубројни креативни активности во кои децата уживаа денес во нашата градинка.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: