Традиција и обичаи

Преку минатото на нашите баби и дедовци, децата се запознаа со традицијата, обичаите и народните инструменти. Прекрасно поминат ден!