Флора и фауна

Среќа и радост за освоеното прво место на „Меѓународната ликовна изложба за деца и младинци“ во организација на Детски ликовен центар и Министерство за животна средина и просторно планирање. Изложбата беше на тема „Флора и фауна - извор на животот и убавината“.