Што е љубов

На денешниот ден два празника се слават, но на двата од нив различни обичаи се прават.

Изработка на ликовни творби на тема: „Што е љубов“ и „Денот на лозарите“.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: