Дневни активности

Мојот дом
Подготовки за цветот за мама

Фотографиите и видеото можете да ги погледнете на следниот линк: