Кога огледалото е среќно, а зелката шарена

Преку експерименти и истражувања, низ игра и забава, децата од групата Бубамари од објект Карпош 4 во рамките на проектот „Истражуваме и откриваме - истражувачки игри во градинката“ развиваа способности за искористување на играта и игровните активности во функција на учење и откривање, како и да развиваат способности за класификација, серијација и компарација според боја, форма и големина.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: