Кукли од разновиден материјал

Во рамки на проектот „Детето и театарот", децата од групата Бубамари од објект Карпош 2, преку различен ликовен и неликовен материјал се поттикнаа во користење на својата креативност во изработка на кукли. Ја развиваа вештината за движења на прстите и беа радосни од успешно завршената работа.