Кога зимата си оди, здрава храна ни годи

Во рамките на проектот „Здрава храна“ децата од групата Мечиња од објект Карпош 4, преку практична работа се оспособуваа во препознавање на растенија, нивните карактеристики, примена и значење, како и поттикнување на истрајноста во активности кои бараат поголемо внимание.