Сончев систем

Во рамките на проектот „Сонце и сончев систем“ во месец февруари, децата од групата Пеперутки од објект Карпош 2 се запознаа со Лајка - првото куче во вселената и со Сончевиот систем. Преку активностите се оспособуваа за користење на различни форми и извори на информации и се запознаа со различни видови телевизиски и радиоемисии.