Соработка со родител

Децата од групата „Зајчиња“ објект К4 имаа посета на родител кој се занимава со фризерски занает. Голема Благодарност до родителот за прекрасната соработка и презентација на својата професија.