Суниленс

Во третата работилница од проектот "Учиме за собирање и рециклирање на отпадни масла за јадење“ повторувавме се што досега научивме, како го собираме отпадното масло и на кој начин истото се преработува, филтрира, третира со посебна постапка, а потоа се рециклира.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: