Професија Фармацевт

Денес групата Мечиња - објект К3, оствари соработка со родител презентер на својата професија-фармацевт.
Мајката Наташа Поповска на интересен начин им се претстави на децата и ги запозна која е нејзината работа во аптека или пак во фабрика за производство на лекови.