Професија Дизајнер

Денес во објектот К2 Ѕвездички во Хетерогена група, децата се запознаа со професијата дизајнер на мебел и ентериер. Голема благодарност до родителот што не запозна со оваа интересна професија.