Убавините на пролетта

Прошетка низ градинскиот двор, се радуваме на промените во природата.
Сликаме и цртаме потикнати од промените кои се случуваат во природата.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: