Имам решение

Групата „Мечиња“ 5-6 години, објект Бисерчиња, во рамки на проектот „Размислувај еднакво“, ја обработија сликовницата „Имам решение“, која им понуди успешни начини на комуникација, решавање на проблеми и поттикнување на критичко размислување.