7 април Светски ден на здравјето

Одбележување на Светскиот ден на здравјето преку игра, спортски игри и ликовни активности.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: