Суниленс

Во сите објекти на нашата градинка се одржа завршната работилница од проектот на Суниленс, "Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење". Со куклена престава “Советите на Петко“ и боење на омилениот лик децата уживаа во денешниот ден и научија многу за тоа како треба да се рециклира и собира маслото за јадење.

Фотографиите и видеото можете да ги погледнете на следниот линк: