Хуманитарна акција

Нашата градинка заедно со родителите се приклучи во хуманитарната акција традиционално организирана од Општина Карпош по повод Велигденските празници за семејствата во социјален ризик.

Голема благодарност до сите родители кои учествуваа во акцијата со донирање на прехрамбени и хигиенски производи.